جنگ جهانی اول نقشه جهان را تغییر داد

13 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک قرن پیش و در آستانه جنگ عالمگیر اول، نقشه اروپا، آسیا و آفریقا تفاوت زیادی با امروز داشت. مورخین می گویند، بسیاری از مرزهائی که پس از جنگ جهانی اول در مورد آنها توافق شد، نه به دلایل اقتصادی، بلکه با اهداف سیاسی ترسیم شدند؛ اقدامی که اثراتش امروز نیز دیده می شود.