صد سال از شروع نخستین جنگ جهانی می گذرد

13 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی اشغال بلژیک توسط آلمان قیصری در روز چهارم اوت سال 1914 ،بریتانیا به آلمان اعلان جنگ داد و جنگ با تمام ابعاد آن در اروپا آغاز شد.