وست وود لس آنجلس با بزرگترين كتابفروشی ايرانی خود خداحافظی كرد

10 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بيژن خليلی، مدير و موسس شركت كتاب از گوشه ای از فعاليتهای شركت كتاب در سی و شش سال گذشته می گويد. شركت كتاب از اين پس به صورت اينترنتی به فعاليتش ادامه می دهد.