نگاهی به رسانه ها: نقش سپاه در اقتصاد ایران

09 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرایط سخت لغو تحریم ها با توجه به نقش سپاه در اقتصاد ایران و پیامدهای سرمایه گذاری خارجی در بازار نفت و گاز ایران برای روسیه موضوع دو مقاله وال استریت ژورنال و وبسایت بریتبارت است.