ورزش بی‌ صاحب ایران

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سومین گزینه دولت برای وزارت ورزش و جوانان هم از مجلس رای اعتماد نگرفت. کامران رهبری کارشناس ورزشی، با ارزیابی این موضوع و پرداختن به دلایل مخالفت مجلس با وزارت نصرالله سجادی، به پرسش‌های علی‌ عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.