ورود زنان به استادیوم های فوتبال

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران موافق حضور زنان در ورزشگاه است، چه مقام و قدرتی مانع می‌شود؟ چرا این مطالبه ساده زنان ایرانی پس از چند دهه محقق نمی‌شود؟