ورود رئيس جمهوری آمريکا به کوالالامپور

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئيس جمهوری آمريکا در ادامه سفر خود به آسيا، روز شنبه با استقبال رسمی پادشاه و نخست وزير مالزی وارد کوالالامپور شد. پس از نزديک به ۵۰ سال، يعنی از زمان آخرين ديدار ليندون جانسون، رئيس جمهوری وقت آمريکا در سال ۱۹۶۶، اين نخستين ديدار يک رئيس جمهوری آمريکا از مالزی به شمار می رود. گزارش از پروانه هدايت.