ورود بازرسی کل کشور به پرونده فساد در واگذاری املاک شهرداری تهران

15 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما شهرداری تهران به چه نهادی پاسخگوست؟ نظر شما درباره اختیارات شهرداری تهران در واگذاری املاک چیست؟