عملکرد کشتی آزاد ایران در چهار وزن دوم

22 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

علی عمادی خبرنگار اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا به رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در لاس وگاس، به بررسی عملکرد کشتی گیران چهار وزن دوم ایران در این رقابتها پرداخت.