پایان جشنواره آزادی اینترنت در اسپانیا؛ امید برای کاهش سانسور و محدودیت اینترنت

18 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز جشنواره آزادی اینترنت بعد از پنج روز به کار خود در شهر والنسیای اسپانیا پایان داد. گزارش آرش سیگارچی