وقتی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی هم ضربه مغزی می شوند

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیرأ در آریزونا، گروهی از پزشکان متوجه شدند، عارضه خطرناک ضربه های مغزی در گروه دیگری از طبقات جامعه بالاتر است. این گروه دیگر، زنان آسیب دیده از خشونت خانگی هستند. گزارش شیده رضایی