وقف در ايران

20 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقف سنتی ایرانی و کهن است که از بعد از حضور اسلام در ایران، شکل اسلامی – ایرانی به خود گرفته است. قوانین ایران اموال وقف را مختص استفاده های عمومی می دانند، با این حال در دهه های اخیر بسییاری از وقفنامه ها و ثروتهای وقفی بدون رعایت آمال و آرزوی واقف مورد سوء استفاده قرار گرفته است.