گزارشی از پیامدهای سرمای فلج کننده قطبی در مناطق شمالی آمریکا و اروپا

14 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرمای بی سابقه‌ای که بخش هایی از شمال آمریکا و مناطقی از اروپا را فرا گرفت، زندگی در بسیاری از ایالت‌های شمالی آمریکا را فلج کرد.