تاکید بر شناسایی زودهنگام و درمان سریع در روز جهانی سل

04 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، جمعه، روز جهانی سل است و به این مناسبت، پزشکان سراسر دنیا، با برپایی برنامه های آموزشی، بر اهمیت شناسایی زودرس بیماران و آغاز سریع درمان تأکید می کنند. گزارش شیده رضایی