سیاره ای به نام «کپلر ۶۲-e»

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

راه اندازی تلسکوپ کپلر توسط ناسا سازمان فضانوردی آمریکا منجر به کشف سیاره ای شبیه زمین شده است. سیاره ای که به نام «کپلر ۶۲-e» نامیده شده و ۶۰٪بزرگتر از زمین است. دانشمندان فضایی می گویند نشانه هایی از آب در این سیاره همگون زمین دیده شده است.