سیاره ای به نام «کپلر ۶۲-e»

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

راه اندازی تلسکوپ کپلر توسط ناسا سازمان فضانوردی آمریکا منجر به کشف سیاره ای شبیه زمین شده است. سیاره ای که به نام «کپلر ۶۲-e» نامیده شده و ۶۰٪بزرگتر از زمین است. دانشمندان فضایی می گویند نشانه هایی از آب در این سیاره همگون زمین دیده شده است.