خورشید گرفتگی در نیمکره شمالی

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخشی از نیمکره شمالی برای مشاهده کسوف آماده می شود و هم اکنون بسیاری در انتظار مشاهده این پدیده هستند که روز ۲۰ مارس ۲۹ اسفند روی خواهد داد .