همزمان با روز جهانی بینایی، عینک کامپیوتری به بازار عرضه شد

23 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با روز جهانی بینایی، شرکت ای سایت با همکاری گروهی از متخصصان بینایی سنجی و تجهیزات پزشکی در کانادا و آمریکا، عینک های کامپیوتری خود را به بازار عرضه کرد. ای سایت یک کامپیوتر قابل حمل و کنترل است که با کمک عینکی ویژه به فرد تقریبا نابینا، امکان دوباره دیدن می دهد. گزارش شیده رضایی