تحقیق پژوهشگران بریتانیا در مورد تاثیر تغییرات اقلیمی بر صخره‌های مرجانی اقیانوس هند

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران بریتانیایی قصد دارند تاثیر تغییرات اقلیمی روی صخره های مرجانی در اعماق اقیانوس هند را بررسی کنند.