سیل و توفان در یک سوی دنیا، کمبود باران و آتش سوزی در سوی دیگر

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باران های شدید، سیل و طوفان در روزها و هفته های اخیر نه تنها بخش هایی از ایالت متحده آمریکا بلکه چین، ژاپن و نقاط دیگری در گوشه و کنار جهان را فرا گرفته است. در ایالت ارگان آمریکا اما کمبود بارش باران به آتش سوزی طبیعی در کوهستان های جنگلی منجر شده است.