روز جهانی آوارگان

30 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جمعه، روز جهانی آوارگان است، این در حالی است که ادامه جنگ های داخلی در برخی از کشورهای جهان به ویژه در سوریه و اخیراً درعراق میلیون ها نفر را آواره کرده است.