سازمان ملل از همه خواست به حمایت از پناهجویان به پا خیزند

30 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مناسبت ۲۰ ژوئن، روز جهانی پناهجو در فراخوانی تحت عنوان هشتگ «با پناهجويان» از جامعۀ جهانی خواسته با امضای آن با جمعيت پناهجويان جهان ابراز حمايت و همبستگی کنند.