سازمان ملل از همه خواست به حمایت از پناهجویان به پا خیزند

30 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مناسبت ۲۰ ژوئن، روز جهانی پناهجو در فراخوانی تحت عنوان هشتگ «با پناهجويان» از جامعۀ جهانی خواسته با امضای آن با جمعيت پناهجويان جهان ابراز حمايت و همبستگی کنند.