نگاهی به وضعیت اقتصادی جهان

13 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رکود تورمی اگرچه به یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده، اما همزمان شدن رکود و تورم، موضوعی نیست که در اقتصادهای جهان رایج باشد.