کشورهای غربی خواستار افزایش فشار بر روسیه در مورد سوریه شده اند

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشورهای غربی خواستار افزایش فشار بر روسیه برای پیگیری و دست یابی به راه حل سیاسی در مورد جنگ داخلی سوریه شده اند. گزارش فرهاد پولادی.