رهبران جهان به انتخاب ترامپ چه واکنشی نشان دادند

19 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران جهان به آرامی نسبت به پیروزی دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان می دهند. حتی رهبرانی که در گذشته منتقد او بودند پیام های تبریک دیپلماتیکی ارسال کرد ه اند.