واکنش های جهانی در یک هفتگی اعتراض های گسترده در ایران

13 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات ضد دولتی مردم ایران در اعتراض به دشواری های اقتصادی و معیشتی ادامه دارد و واکنش رهبران و رسانه های جهان به ناآرامی های روزهای اخیر در ایران نیز همینطور.