افزایش واکنش‌های جهانی به حمله تروریستی به نشریه فرانسوی

19 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موج تقبیح و محکوم ساختن حمله تروریستی به مجله فکاهی فرانسوی شارلی ابدو توسط رهبران و شهروندان در گوشه و کنار جهان، کماکان جریان دارد .