زندگی پرمشغله ملکه الیزابت

12 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

۶۵ سال است که ملکه الیزابت نقش نماد ملت انگلیس را ایفا کرده است، با بسیاری ازمقامات و رهبران دیگر کشورها دست داده و مراسم بسیاری را افتتاح کرده است. ملکه الیزابت اینک در سالخوردگی برخی از وظایف رسمی خود را کاهش داده اما همچنان به یک برنامه پرمشغله مناسب بالای نود ساله ها ادامه می دهد.