گزارش خانه آزادی: ایران یکی از بدترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانه آزادی، در جدید ترین گزارش سالانه اش درباره مطبوعات می گوید آزادی مطبوعات در بسیاری از کشورهای تحت کنترل رهبران سرکوبگر کاهش پیدا کرده و به پایین ترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است. این گزارش از ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشوری نام برده که بدترین وضعیت آزادی مطبوعات را دارد.