به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات؛ وضعیت اسفناک آزادی رسانه و بیان در ایران

13 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، بیست و پنجمین سالگرد روز جهانی آزادی مطبوعات در شرایطی برگزار می شود، که براساس جدید ترین گزارشها چهل و پنج درصد از جمعیت جهان در کشورهای فاقد رسانه های آزاد و مواجه با سرکوب و اختناق زندگی می کنند. جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورهاست.