نشستی برای بررسی نقش آمریکا در خبررسانی جهانی و حمایت از روزنامه نگاران

12 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به مناسبت روز آزادی مطبوعات دانشکده مطالعات بین المللی دانشگاه جرج واشنگتن و بنگاه سخن پراکنی آمریکا موسوم به بی بی جی که صدای آمریکا بخشی از آن است، مشترکا میزبان نشستی تحت عنوان نقش آمریکا در خبررسانی جهانی و دفاع و حمایت از روزنامه نگاران بود.