ایران در میان غیر آزادترین کشورهای جهان

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، ايران را از نظر آزادی رسانه‌ها در ميان ۱۸۰ کشور جهان، در رده ۱۷۳ قرار داد.سال گذشته نیز ایران در همین رتبه قرار داشت . گزارش کوروش صحتی