توافق هسته ای ايران بازتاب گسترده ای در سطح جهان داشته است

24 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نگاهی سريع بر سرخط روزنامه ها و نشريات عمده جهان به روشنی می توان دريافت که توافق هسته ای ايران و گروه ۱+۵ در مجموع بازتابی مثبت در رسانه های خبری جهان داشته است. [[Pkg]]