اختلاف ایران و عربستان نشست کشورهای تولیدکننده نفت را با چالش روبرو کرد

29 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست کشورهای تولید کننده نفت در اوپک و خارج از اوپک، در پایتخت قطر، که هدف آن ثابت نگاه داشتن سقف تولید نفت در سطح حدود سه ماه پیش بود، در پی پافشاری عربستان سعودی برای حضور ایران و متقابلا تصمیم ایران بر حضور نیافتن در این نشست، به تعویق افتاد.