سفری به یک گذرگاه در شمال غربی کانادا که ۱۱۱ سال پیش کشف شد

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آب شدن یخ های قطبی سبب شده تا کشتی های مدرن بتوانند از گذرگاه شمال غربی کانادا که نخستین بار ۱۱۱ سال پیش کشف شد، راحت تر عبور کنند.