بسته های جدید سیگار: بی نقش و نگار و مزّین به تصاویر مرگ

11 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز ۳۱ ماه مه، ۱۱ خرداد، روز جهانی بدون دخانیات است. سازمان جهانی بهداشت به مناسبت این روز، هر سال از سیگاری ها می خواهد که یک روز سیگار نکشند و از دولت ها می خواهد اقدامات بازدارنده و گام های هماهنگی در جهت کنترل مصرف سیگار و سایر فرآورده های تنباکو بردارند. گزارش شیده رضایی