میلیون ها آمریکائی حلول سال نو مسیحی را جشن گرفتند

11 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مانند سال های پیش، تایمز اسکوئر در نیویورک که یکی از مشهورترین نقاط آن شهر است، مرکز جشن های حلول سال ۲۰۱۵ بود. این مراسم در تمام کشورهای مسیحی و نقاط دیگری مانند دوبی در امارات متحده عربی نیز با شکوه تمام برگزار شد.