ساخت دستگاه اسکنر جدید در فنلاند

12 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دانشمندان در فنلاند می گویند دستگاه اسکنر جدیدی را ساخته اند که می تواند همزمان ساختار مغز و فعالیت های الکتریکی درون آن را نشان دهد. این فناوری جدید می تواند به درمان بهتر بیماری هایی مانند صرع کمک می کند.