تازه های صنعت تلفن های همراه در نمایشگاه بارسلون

14 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دست اندرکاران فناوری موبایل می گویند این تکنولوژی شیوه زندگی انسان را در آینده تغییر خواهد داد. فناوری که در حال حاضر نیز زندگی بسیاری را در نقاط دور دست جهان متحول کرده است.