۳ فضانورد در راه ایستگاه فضایی بین المللی

25 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک سفینه سایوز روسی فردا سه فضانورد روس، آمریکایی و ژاپنی را به ایستگاه فضایی بین المللی حمل خواهد کرد. یکی از ماموریت های این سه فضانورد شرکت در یک راهپیمایی فضایی خواهد بود که بخش های گسترده ای از روسیه را که دسترسی به اینترنت ندارد به این فناوری پوشش خواهد داد.