دانشمندان هاروارد روی مارمولک ها تحقیق می کنند که در توفان و باد تعادل خود را از دست نمی دهند

04 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارمولک های مناطق حاره در برابر توفان های دریایی و باد های شدید بسیار مقاوم هستند و باد و باران شدید باعث از دست دادن تعادل آن ها و افتادنشان از سطوح مختلف نمی شود. پژوهشگران دانشگاه هاروارد به علت این پدیده طبیعی پی برده اند.