روز جهانی مبارزه با گرسنگی، یادآور میلیون‌ها گرسنه در جهان

26 می 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز یکشنبه روز جهانی مبارزه با گرسنگی است. روزی که یادآور گرسنگیِ مزمن میلیونها تن از مردم جهان است، آن هم در حالی که مواد غذایی در جهان فراوان یافت می شود.