روز جهانی مبارزه با گرسنگی

07 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز روز جهانی مبارزه با گرسنگی است. روزی که یاد آور گرسنگی مزمن میلیونها تن از مردم در گوشه و کنار جهان است. در همین حال به اعتقاد یک کارشناس، کلید پایان دادن به این گرفتاری را باید درشهامت برای افزایش قدرت و اختیارات زنان جستجو کرد.