حرکت جهان به سمت عدم وابستگی به سوخت فسیلی

05 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به تلاش ها و اختراعات کنونی به نظر می رسد جهان به تدريج، اما مآلاً در مسير عدم وابستگی به سوخت های فسيلی گام بر می دارد.