مسابقه روز جهانی غذا به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس فائو

24 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، مسابقه پوستر روز جهانی غذا با شعار "حفاظت اجتماعی و کشاورزی، شکستن چرخه فقر در مناطق روستایی" برگزار شد. قرار است به برندگان این مسابقه مدال یادبودی از سوی این نهاد سازمان ملل متحد اهدا شود.