"بیم و امید" بازارهای بورس جهان به رغم رونق اقتصادی آمریکا

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آن که گزارش بانک مرکزی و وزارت بازرگانی فدرال ایالات متحده حکایت از رونق اقتصادی بیشتر صنایع و بخش ساختمان و مسکن دارد، بازارهای بورس جهان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه وضعیت آمیخته به بیم و امید نشان می دهند.