کنگره جهانی عليه مجازات اعدام در نروژ

02 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره جهانی عليه مجازات اعدام امسال در نروژ در حال برگزاری است. نشستی که هر سه سال يکبار برگزار می شود و این بار یک ۱۳۰۰ نفر از محافل مدنی و شخصيت های مطرح جهان در آن شرکت دارند.