عرضه وانت جدید تمام الکتریکی «هامر» جنرال موتورز در نمایشگاه مجازی محصولات الکترونیکی

29 دی 1399