خوش بینی به آینده اقتصاد آمریکا ادامه دارد؛ بازار ژاپن و آمریکا چشم به راه تحولات جدید

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در هفتۀ جاری جو خوش بینی بر دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و ژاپن حاکم بود. بانک مرکزی آمریکا در نشست امروز وضعیت اقتصادی کشور و جهان را بررسی می کند تا درباره افزایش یا تثبیت نرخ بهره تصمیم بگیرد و دولت ژاپن یک بسته بزرگ مشوق اقتصادی را به این سومین اقتصاد بزرگ جهان تزریق می کند.