جایگاه و حقوق زنان در جام جهانی فوتبال روسیه

23 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جام جهانی فوتبال امسال جايگاه زنان و حقوق آنها را در روسيۀ امروز را به زير سئوال برده و در محافل داخلی و شبکه های اجتماعی به بحث مربوط به مناسب بودن رفتار زنان روس با مردان ورزشکار خارجی دامن زده است.