دیدارهای مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر تا سال آینده به تعویق افتاد

24 مرداد 1399